Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 250 kronor per termin (200 kronor för syskon). För Kotte och spårare är medlemsavgiften 150 kronor per termin.

För barn vars förälder är ledare är avgiften 10 kronor och för ledare är avgiften 10 kronor.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.