Ledarutbildning BAS

Nya lärdomar och erfarenheter för unga och nya ledare. Ledarutbildning Bas är utbildningen där du som fyllt 15 år får lära dig grunderna i och om scouting.

På ledarutbildning Bas går vi igenom hur Scouternas organisation är uppbyggd och vad scoutmetoden egentligen går ut på. Du lär dig första hjälpen och vad allemansrätten innebär. Du får också ta del av teorier och diskussioner kring ledarskap. Allt för att kunna bli en bättre och säkrare ledare på hemmaplan!

En del av utbildningen sker utomhus. Du övar friluftsteknik för att bli trygg i naturen. Du lär dig att elda och laga mat på stormkök. Du får många tips på hur du gör för att hålla dig själv torr, varm, mätt och glad.

Mycket tid ägnas åt att diskutera och reflektera utifrån frågor som: Varför arbetar vi utifrån en metod? Vad är säker scouting? Vilka ledarstilar finns? Hur kan jag utvecklas i min ledarroll?

Utbildningen har ett flexibelt upplägg för både kursansvariga och deltagare. Ledarutbildning Bas är uppdelad i moduler som kan kombineras på olika sätt. Det kan vara som heldagar, halvdagar eller kvällar och både som kursträffar och via webben (gäller vissa moduler). Till vissa moduler kan det förekomma förberedelseuppgifter.

Ledarutbildning Bas är sammanlagt 9 timmar lång och består av 5 moduler:

  • Scoutprogrammet grund (3 timmar)
  • Scoutrörelsen (0,5 timmar
  • Ledarrollen grund (2,5 timmar)
  • Säkerhet och ansvar (0,5 timmar)
  • Friluftsliv i scouting (2,5 timmar)

Läs mer om vilka utbildningar som är aktuella på Folkunga Scoutdistrikts hemsida