För ledare

Här finns dokument och information som riktar sig till våra scoutledare.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former. Läs mer i menyn till vänster.

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet. Läs mer i menyn till vänster.

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman. Läs mer i menyn till vänster.

I dokumentlistan nedan hittar du också typsnitt med scoutrelaterade symboler och logotyper.

Scouternas publikationer på nätet

Det material som Scouterna tar fram publiceras också på nätet. Här finns programböcker, färdiga terminsprogram, tidningarna Scouten och SCOUTmag mm.

Scouternas publikationer på ISSUU

Dokument