Scoutlagen

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Scoutlagen

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras
  2. En scout är ärlig och pålitlig
  3. En scout är vänlig och hjälpsam
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
  5. En scout möter svårigheter med gott humör
  6. En scout lär känna och vårdar naturen
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Bävrarnas lag

Dela – dela med dig

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!

Scouthälsningen

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.

Scouthälsning används:

  • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.
  • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

 

Scoutsången

Vi äro svenska scouter vi

Och löftet som blev givet

En vårdag brusande och fri står på vår panna skrivet:

För Gud för kung och fosterland

Var än i striden ställer

Var redo när det gäller

Med hjärta håg och hand

Var redo hör den stormens il

Som genom världen skrider

Håll spänd din sträng håll blank din pil

Nu är det knoppningstider

Nu knyta vi vårt syskonband

I kärlek och i gamma

Nu smida vi det samman

Kring hela Sveriges land