Stödföreningen

I Motala Scoutkår har vi en stödförening som är till för att hjälpa scoutledare och scouter i kåren. Stödföreningen jobbar i det tysta bakom Kåren och stöder scoutledarna i sitt arbete med barn och ungdomar.

Kårens medlemmar har möjlighet att söka stipendier via stödföreningen för att delta i förbundsarrangemang ( Till exempel Gröna spåret, Blå hajk mm.) Ansökan måste vara styrelsen tillhanda innan vårens kårstämma.

Om du är förälder till barn i Motala Scoutkår och vill göra en insats är du välkommen att kontakta stödföreningens ordförande, Christina Blom, för att få veta mera om stödföreningen!