Spårarna 8-9 år

Som spårarscout får man på ett lekfullt sätt lära sig de första stegen i scouting. Tillsammans med jämnåriga kamrater utforskar vi naturen och lär oss mer om samarbete.

Ledare för Spårarna är Karin Staaf och  Anders Gustafsson

Vi träffas varannan måndag kl 18-19.30 (jämna veckor).